top of page

GRATIS ONLINE SEMINAR

OM HVORDAN OPPRETTHOLDE ET VELFUNGERENDE TEAM

Oppretthold trykket som team fra hjemmekontoret
Laptop Work

Hver uke snakker jeg med ledere som er bekymret for om de klarer å være et team når 90% av arbeidsstyrken sitter på hjemmekontor. Nesten like ofte hører jeg medlemmer i team som sliter litt på hjemmekontoret. Så har vi dem som har fått det ultimate arbeidsmiljøet, hjemme. 

Vi vet det er viktig å oppleve psykologisk trygghet i teamet. Det kan bli en utfordring for deg som sitter og jobber fra hjemmekontoret når du ikke får samme mulighet som tidligere til å argumentere og forsvare dine synspunkter. Det er lettere å bli "avfeid" via Teams/Zoom enn ved fysisk tilstedeværelse. 

Hjemmekontor gjør også noen mistenksomme på om de andre gjør det de skal. Hvordan skal du vise at du tar ansvar og at du ansvarliggjør de andre?

En tysk undersøkelse har vist at det er mange som sliter fra hjemmekontoret. Mangel på struktur i arbeidsdagen og tydlige beskjeder kan bli en årsak til usikkerhet. 

I en tid der mye er usikkert, blir det desto viktigere at du har en grunn til å stå opp og sette deg på hjemmekontoret. Du må ha en mening med det du gjør for å stå i de endrede arbeidsbetingelsene.

 

For mange er det vanskelig nok å nå gjennom med sine meninger og synspunkter når teamet er samlet. Når det er den digitale plattformen som er møterommet vil noen dette ut. Hvordan kan du nå igjennom og oppleve at du har påvirkning? Disse emnene dekker vi på gratis seminaret.

IMG_0461_edited.jpg

Hei! Jeg er Olav Kyrre

Jeg har mer enn 20 års erfaring som prosessveileder og coach for team og individ

En positiv engasjerende kar med en bachelor i økonomi og en mastergrad i kunderelasjonsledelse, som har fått mulighet til å jobbe med alt fra store internasjonale selskaper til de mindre bedriftene der alle må være litt poteter. Min glede og motivasjon ligger i det å se at team blir velfungerende og at de presterer, samt at enkeltindividene forstår seg selv og de andre i teamet bedre. Jeg tror på ordtaket "keep it simple stupid", da min erfaring er at jo mer komplisert vi fremstiller noe, jo vanskeligere blir det å omsette. Det betyr at du vil oppleve meg som en som styrer unna de fancy begrepene, men hoder det på et "neppå" nivå.

PÅ GRATIS SEMINARET LÆRER DU

01

Hva Goolgle fant i sitt prosjekt Aristoteles

02

Hvordan DU kan bruke de 5 stegene til velfungerende team

03

Hvordan forskjellige typer kommuniserer

digitalt

MELD DEG PÅ I DAG!

ONSDAG 25. NOVEMBER

KL 09:00 - 10:00

Vi starter om:

"SUPERT AT DU INKLUDERER OSS SÅ MYE I UNDERVISNINGEN DIN"

SEND INN DIN PÅMELDING TIL GRATIS SEMINARET

Din påmelding til gratis seminaret er registrert!

bottom of page