Hva vi gjør

I mer enn 20 år har vi jobbet med team. Vår misjon er å hjelpe grupper som jobber sammen til å fungere så optimalt som mulig. Erfaring tilsier at når vi har det bra på jobb, så yter vi mer. De fleste medarbeidere ønsker å være sammen med kolleger de er trygge på, og kan stole på. Åpen, ærlig og tydelig kommunikasjon er viktig. Når vi også finner en mening med det vi gjør og opplever at vi blir lyttet til i teamet, er vi inne på det som er helt sentralt i forhold til et effektivt team.

 

Teamhuset er en modell som bygger på forskning om hva som gjør et team velfungerende og effektivt. Et kanskje overaskende funn i forskning omkring hva som gjør et team effektivt er at det er ikke hvem som er med i gruppen som er det avgjørende for effektivitet. Det som betyr noe er hvordan de som er med jobber sammen. 

 

De områdene medarbeidere i mer enn 180 team rangerte som viktigst i forhold til å kunne jobbe godt sammen var:

 

Psykologisk trygghet: At medlemmene kan snakke åpent og ærlig uten å frykte kommentarer.

Pålitelighet: At medlemmene kan stole på hverandre. Alle tar ansvar og ansvarliggjør hverandre.

Struktur og Tydelighet: Å kjenne teamets mål og sine egne mål, og at beskjeder blir kommuniser tydelig til alle.

Mening: Medlemmene finner en mening med det de gjør i arbeidet. 

Påvirkning: Å kunne påvirke sitt eget og gruppens arbeid og retning. Alle medlemmer lytter og er mentalt til stede når man kommuniserer. Alle skal ha en opplevelse av å ha lik tid på «scenen» når arbeidsdagen er over. 

 

Disse fem elementene jobber vi med i Teamhuset. For best å kunne hjelpe teamet til en mer effektiv hverdag har vi utviklet en online team evaluering med spørsmål linket opp til de fem elementene vi har fortalt om over. Her får teamet status på hvordan gruppen oppfatter seg selv. Hvor gode eller dårlige vi er på de fem teamelementene. Dette er team-evaluering som gir samme innsikt om gruppen som vi kan tilby enkeltmedlemmene gjennom Insights Discovery, eller ved bruk av andre preferansebaserte personprofiler. Men nå altså med teamet som utgangspunkt. 

 

Neste steg er at teamet samles til en dag der vi først gjennomgår det teoretiske bakteppet rundt de fem elementene. Vi ser på resultatene, diskuterer og ser fremover. Teamet skal sammen enes om veien videre. Dette er en interaktiv prosess der alle vil bli oppmerksomme på hverandres oppfatning av teamet.

Bygg på med fargetyper i teamet

Hvordan kan de fire typene best kommunisere og samhandle i teamet?

Hvordan er preferansene til de forskjellige teammedlemmene skrudd sammen?

Hvordan påvirker det teamet?

Vil de forskjellige typene ha forskjellig adferd og forventninger i de fem teamhus elementene?

Kontoradresse:

People Nordic AS

Brevikveien 41

1555 Son

Norge
Tlf: +47 416 29 920

Organisasjonsnr: 924 315 717

TeamhusetTM er et registrert varemerke. All rights reserved. © 2020, People Nordic AS,