Våre løsninger

forside teamtempTM_DUMMY TEAM.png

teamtemp rapporten

teamtemp rapporten er teamets tilbakemelding på de fem teamelementene. Basert på teammedlemmenes svar genereres resultatet som viser teamets sterkeste områder og hvilke områder det bør jobbes med. Teammedlemmene ser sine egne svar opp mot teamets samlede tilbakemelding. 

Teamtemp rapporten kan du få på norsk og engelsk.

Det tar 5-7 minutter å svare på teamtemp evaluatoren.

Ta kontakt om du vil høre mer om hvordan teamtemp kan bidra hos ditt team.

Teamhuset for team

Team trenger å komme sammen for å jobbe med det som skal til for å bli et sammensveiset effektivt team. Vi gjennomgår teamhus elementene, vi ser på teamets teamtemp profil, identifiserer styrker og evt svakheter. Når vi er ferdige er det teamet som skal ta tak videre.

Ta kontakt for å høre hvordan vi kan lage et bra teamhus sammen med dere.

Teamhuset for ledere

Det er et lederansvar å legge til rette for at teamet skal jobbe godt sammen og bli effektivt. Vi gjennomgår teamhus elementene for ditt team, og ser hvordan ledelse kan påvirke teamets fem elementer. Vi ser på teamets teamtemp profil, identifiserer styrker og evt svakheter. Vi identifiserer hvor du som leder bør ta tak. Vi avslutter med å lage en actionplan du kan implementere når du er tilbake hos teamet.

Ta kontakt for å høre mer om teamhus lederprogram.

I mer enn 20 år har vi jobbet med persontyper. Fargerike Teamtyper er inspirert av pionerarbeidet til Carl G. Jung. Systemet gir deg en treffsikker tilbakemelding på alle tre preferansepar, som vil hjelpe deg å forstå deg selv og andre i teamet bedre. 

Kontoradresse:

People Nordic AS

Brevikveien 41

1555 Son

Norge
Tlf: +47 416 29 920

Organisasjonsnr: 924 315 717

TeamhusetTM er et registrert varemerke. All rights reserved. © 2020, People Nordic AS,