top of page

Coaching

Vi tror at det skal være en kombinasjon mellom teori og aktiv deltakelse. Som kursdeltaker må du forstå hvorfor, og du må ta aktivt del i kurset for å få et godt utbytte. 

Coaching dreier seg om å hjelpe noen fra der de er nå og til et nytt sted. Det er dere som bestemmer hvor dere skal og hvordan komme ditt, men vi hjelper dere å finne ut hvor og hvordan gjennom å følge en coaching prosess.

coaching prosess.png

Team coaching

Når vi skal igang med en team coaching prosess starter vi med å gjøre en diagnose av hvordan det ser ut i dag. Dette gjør vi uavhengig av hva teamet ønsker hjelp til. Deretter møtes vi sammen med teamet for å jobbe med:

  • Målet: Hvor ønsker teamet å være om 1, 3, 5, eller 10 år frem i tid? Målprosessen kan erfaringsmessig være den deles som tar lengst tid. Vi må sikre at teamet finner ut hva som er viktig.

  • Visualiser: Hvordan ser det ut når vi har nådd målet? Teamet må se for seg hvordan det faktisk er når målet er nådd. Det hjelper alle å knytte seg opp mot ditt de skal og kjenne på gleden av å være der. Dette er artig og for noen litt vanskelig.

  • Aktivitet: Denne delen dreier seg om de faktiske aktivitetene teamet må gjøre for å nå målet. Det blir gjerne litt diskusjon om aktiviteter og prioriteringer. En viktig del av arbeidet!

  • Ressurser: Her snakker vi om de menneskelige ressursene teamet har tiljengelig. Både i teamet og utenfor. 

En team coaching prosess kan være kort og effektiv, eller den kan trekke ut i tid. Vi er med som prosessveiledere og sparringspartnere. Ingen prosesser er helt like, så ta kontakt for mere informasjon.

1-1 coaching

En 1-1 coaching prosess følger de samme stegene som i en team coaching prosess. Vi bruker erfaringsmessig mindre tid på diagnose, men desto lengre tid på å finne målet. Nyttige verktøy i prosessen er din Fargerike teamtype rapport. her får du en grundig tilbakemelding i forhold til hvordan du ser deg selv. Rapporten blir ofte en naturlig støtte i prosessen.

bottom of page