top of page
teamtypemodeller - Untitled Page (3).png

I mer enn 20 år har vi jobbet med verktøy som skal hjelpe oss å forstå forskjellige personlighets typer. Fargerike Teamtyper er inspirert av pionerarbeidet til Carl G. Jung og type arbeidet til William Moulton Marston. Systemet gir deg en treffsikker tilbakemelding. Dette vil hjelpe deg å forstå deg selv og andre i teamet bedre. 

Veien til forståelse går igjennom egen refleksjon, og ikke ferdig lagde svar. Vi mener du lærer mer gjennom refleksjon.

Å reflektere hjelper deg å utvikle ferdighetene dine i stedet for å bare fortsette å gjøre ting som du alltid har gjort dem. Det handler om å stille spørsmål på en positiv måte om hva du gjør, hvorfor du gjør det, og deretter bestemme om det finnes en bedre eller mer effektiv måte å gjøre det på i fremtiden.

Reflekterende tenkning involverer i hovedsak tre prosesser: å oppleve noe, tenke (reflektere) over opplevelsen og lære av opplevelsen


Les mer om persontypene her.

Psykologisk trygghet

Det dreier seg om å ha en kultur der man kan ta diskusjonen, være uenig og si ting som det er uten å være engstelig for eventuelle konsekvenser fra de andre. Det er ikke kos med misnøye eller avkall på å oppføre seg ordentlig.

Psykologisk trygghet er en gruppenorm. Men for å få denne normen, må det være en gjensidig tillit mellom alle gruppemedlemmene. 

Har dere psykologisk trygghet i din arbeidsgruppe? Hvis svaret er ja, hvordan vet du det?

Les om vår tilnærming til team her
Moderne tilgjengelig kontor

Vi i Teamhuset  jobbet med team og individene der. Vi brenner for å hjelpe grupper og team prestere så godt som mulig. Vi er selvstendige konsulenter som jobber sammen for best mulig resultat.

Teammedlemmer ønsker å være i et team med en høy grad av psykologisk trygghet. De ønsker ansvarlighet, struktur og tydelighet og de ønsker å ha påvirkning i teamet. En sukssfaktor i et team er at teammedlemmene finner en mening i arbeidet de gjør.

Et team er en levende organisme. Denne organismen trenger å forstå de individuelle elementene, og hva det er som gjør at organismen virker. Vi lærer teammedlemmene om egen personlighetstype, i farger og ved typenavn.

Dette hjelper vi deg og ditt team med å forstå og gjøre. Hvem er vi, hva er det som gjør at vi fungerer sammen og hvilken adferd har vi når vi fungerer bra?

Team dagen 2020 - casual --40.jpg

INNSIKT

REFLEKSJON

HANDLING

Metodikken er enkel

Alle i teamet svarer på noen spørsmål som danner grunnlaget for egen rapport. Rapporten er grunnlaget for selvrefleksjon, og refleksjon sammen med de andre i teamet.

Teamet vurderer selv hvilke handling som skal iverksettes, basert på refleksjonen de har gjort sammen.

Vi tror at du er best egnet til å vurdere hvordan dine svar påvirker deg og ditt team. Derfor får du ikke en ferdig utfylt "bok" om deg. Den lager du selv, sammen med oss. 

Reisen starter her

Graphic Designer Arbeids

Les mer og meld deg på

e-læringskurset

Fargerike Teamtyper.

to forretningsmenn

En samtalepartner som kan stille deg spørsmålene du ikke stiller deg selv!

Brainstorm

Lær mer om våre kurs !

Analyse av dataene

Vi ser på teamet ditt og hjelper dere til enda bedre resultater!

Jobbe hjemmefra

To modulbaserte kurs.

Ett for team, og ett for deg.

IMG_2883.jpg

Noen ganger skal dere la dere inspirere av andre!

Vi tror det gamle ordtaket "keep it simple stupid" har en misjon. De aller fleste ønsker utvikling, men har ikke tid til å sette seg inn i kompliserte modeller. Derfor benytter vi enkle og teoretisk godt fundamenterte verktøy når vi hjelper deg  og dine kolleger på veien til å bli et "high performing team".

Vi må skape rom for 

forståelse og endring

For at endring skal skje, må det skje læring. Teamet lærer noe nytt når teammedlemmene endrer sine teorier og begreper om hvordan ting henger sammen, ser hva som fører til hva, og tilpasser sin atferd til dette.
 

Teamet sitter på resursene, vi må bare hente dem frem.

Forretnings Konsultasjon
bottom of page