top of page
Team kurs

Kurs

Vi tror at det skal være en kombinasjon mellom teori og aktiv deltakelse. Som kursdeltaker må du forstå hvorfor, og du må ta aktivt del i kurset for å få et godt utbytte. Vi tilpasser etter behov og ønsker, og kan sette sammen elementer fra de forskjellige kursene til en pakke. 

Kommunikasjon og samhandling

Vi er alle forskjellige persontyper. Forskjellene gjør at vi har forskjellige preferanser når det kommer til hvordan vi ønsker at andre skal kommunisere med oss. Skal teammedlemmene vite hvordan de skal kommunisere med hverandre, må de forstå hva det er som gjør at de er forskjellige. På dette kurset lærer dere:

 • Om hva som gjør dere forskjellig

 • Om forskjellige persontyper

 • Hvordan dere bør kommunisere med de forskjellige typene

 • Hvilke trekk som er dine styrker og mulige overslag

 • Hvordan dere skal kommunisere med hverandre

På dette kurset for alle sin egen persontyperapport. Der ser du egne preferanser, teamets samlede preferanser og evt hvordan dere oppfatter hverandre. 

Dette er gøy og veldig lærerikt.

Tid: Dette er fra 1-2 dager.

Teamkultur og preferanser

Et team er en levende organisme som tilpasser seg det miljøet den er i. Skal organismen fungere må miljøet i organismen fungere. Det er teamets medlemmer som utgjør organismen. I dette kollektive miljøet skal dere prestere og levere resultater. Det er deres individuelle preferanser som samlet utgjør teamkulturen. 

 

På dette kurset ser vi på teamets preferanser. Hvordan dere samlet kommer ut i et typeperspektiv. Dere vil i dette kurset:

 • Jobbe med hvordan de individuelle preferansene spiller inn i teamet

 • Se på hvordan teamsets samlede preferanse påvirker dynamikken

 • Lære hvordan andre team utenfra opplever dere som team. i et typeperspektiv

 • Diskutere hvordan dere kan ble et enda bedre team (High performing Team)

Alle vil få sin personlige typerapport (om dere ikke har dette fra tidligere).

Teamet får rapport som viser teamets aggregerte preferanser. I tillegg får dere en rapport som viser hvordan teamet oppfattes av andre utenfor teamet.

Dette kurset vil hjelpe dere å bli bedre til å forholde dere til verdenen utenfor teamet. I tillegg til at dere får økt bevistgjørting om dere selv som team.

Tid: Dette er fra 1-2 dager.

Vi "bygger" Teamhuset med teamet

Team trenger å komme sammen for å jobbe med det som skal til for å bli et sammensveiset og effektivt team. På dette kurset vil teamet jobbe med de fem elementene i Teamhuset. Disse bygger et omfattende forskningsprosjekt som ble gjennomført hos Google. Prosjekt Aristoteles analyserte 180 team, og fant fem områder som skilte seg ut hos de som fungerte best. Disse områdene jobber vi med på dette kurset. Vi bruker teamanalysen teamtemp og har denne som et underlag. På kurset dekker vi blant annet disse områdene:

 • Hvor er vi som team i dag?

 • Hva kan vi gjøre for å ha psykologisk trygghet i teamet?

 • Å ta ansvar og, hvordan ansvarliggjøre hverandre?

 • Hvordan bidra til struktur, tydelighet og forutsigbarhet?

 • Å finne mening med det vi gjør.

 • Hva gjør vi for at alle opplever å ha påvirkning i teamet?

Tid: Dette er ett 1-2 dagers kurs.

Teamutvikling for ledere

Det er et lederansvar å legge til rette for at teamet skal jobbe godt sammen og bli effektivt. Mange ledere jobbe med team som ønsker en høy grad av autonomi. I et selvgående team stilles det store krav til teammedlemmene. På dette kurset vil du som leder jobbe de samme fem elementene som vi ser på i teamutviklingskurset "vi bygger Teamhuset med teamet". Men her vil det være hvordan du som leder jobber med:

 • Å skape psykologisk trygghet i teamet.

 • Hvordan få medarbeideren til å ta ansvar og ansvarligjøre andre.

 • Hvordan du får struktur, tydelighet og forutsigbarhet i teamet.

 • Å hjelpe medarbeideren finne en dypere mening med jobben.

 • Å legge til rette for at alle i teamet opplever å ha påvirkning.

Vi ser hvordan du som leder kan være en coach for teamet ditt og vi jobber med coaching modellen.

Vi kan også gjennomgå teamhus elementene for ditt team, og se på hvordan du som leder kan påvirke teamets fem elementer i forhold til status i nå situasjonen. Vi ser på teamets teamtemp profil, identifiserer styrker og evt svakheter. Vi identifiserer hvor du som leder bør ta tak. Vi avslutter med å lage en actionplan du kan implementere når du er tilbake hos teamet.

Tid: Dette er ett 1-2 dagers kurs.

bottom of page