Team

I mer enn 20 år har vi jobbet med team. Vår misjon er å hjelpe grupper som jobber sammen til å fungere så optimalt som mulig. Erfaring tilsier at når vi har det bra på jobb, så yter vi mer. De fleste medarbeidere ønsker å være sammen med kolleger de er trygge på, og kan stole på. Åpen, ærlig og tydelig kommunikasjon er viktig. Når vi også finner en mening med det vi gjør og opplever at vi blir lyttet til i teamet, er vi inne på det som er helt sentralt i forhold til et effektivt team.

 

Teamhuset er en modell som bygger på forskning om hva som gjør et team velfungerende og effektivt. Et kanskje overaskende funn i forskning omkring hva som gjør et team effektivt er at det er ikke hvem som er med i gruppen som er det avgjørende for effektivitet. Det som betyr noe er hvordan de som er med jobber sammen. 

 

De områdene medarbeidere i mer enn 180 team rangerte som viktigst i forhold til å kunne jobbe godt sammen var:

 

Psykologisk trygghet: At medlemmene kan snakke åpent og ærlig uten å frykte kommentarer.

Pålitelighet: At medlemmene kan stole på hverandre. Alle tar ansvar og ansvarliggjør hverandre.

Struktur og Tydelighet: Å kjenne teamets mål og sine egne mål, og at beskjeder blir kommuniser tydelig til alle.

Mening: Medlemmene finner en mening med det de gjør i arbeidet. 

Påvirkning: Å kunne påvirke sitt eget og gruppens arbeid og retning. Alle medlemmer lytter og er mentalt til stede når man kommuniserer. Alle skal ha en opplevelse av å ha lik tid på «scenen» når arbeidsdagen er over. 

 

Disse fem elementene jobber vi med i Teamhuset. For best å kunne hjelpe teamet til en mer effektiv hverdag har vi utviklet en online team evaluering med spørsmål linket opp til de fem elementene vi har fortalt om over. Her får teamet status på hvordan gruppen oppfatter seg selv. Hvor gode eller dårlige vi er på de fem teamelementene. Dette er team-evaluering som gir samme innsikt om gruppen som vi kan tilby enkeltmedlemmene gjennom Fargerike Teamtyper, eller ved bruk av andre preferansebaserte personprofiler. Men nå altså med teamet som utgangspunkt. 

 

Neste steg er at teamet samles til en dag der vi først gjennomgår det teoretiske bakteppet rundt de fem elementene. Vi ser på resultatene, diskuterer og ser fremover. Teamet skal sammen enes om veien videre. Dette er en interaktiv prosess der alle vil bli oppmerksomme på hverandres oppfatning av teamet.

teamtemp rapporten

teamtemp rapporten er teamets tilbakemelding på de fem teamelementene. Basert på teammedlemmenes svar genereres resultatet som viser teamets sterkeste områder og hvilke områder det bør jobbes med. Teammedlemmene ser sine egne svar opp mot teamets samlede tilbakemelding. 

Teamtemp rapporten kan du få på norsk og engelsk.

Det tar 5-7 minutter å svare på teamtemp evaluatoren.

Ta kontakt om du vil høre mer om hvordan teamtemp kan bidra hos ditt team.

Teamhuset for team

Team trenger å komme sammen for å jobbe med det som skal til for å bli et sammensveiset effektivt team. Vi gjennomgår teamhus elementene, vi ser på teamets teamtemp profil, identifiserer styrker og evt svakheter. Når vi er ferdige er det teamet som skal ta tak videre.

Teamhuset for ledere

Det er et lederansvar å legge til rette for at teamet skal jobbe godt sammen og bli effektivt. Vi gjennomgår teamhus elementene for ditt team, og ser hvordan ledelse kan påvirke teamets fem elementer. Vi ser på teamets teamtemp profil, identifiserer styrker og evt svakheter. Vi identifiserer hvor du som leder bør ta tak. Vi avslutter med å lage en actionplan du kan implementere når du er tilbake hos teamet.

Ta kontakt for å høre mer om teamhus lederprogram.

Boken om teamet

Teamets fem suksessfaktorer er boken for deg som ønsker en lettlest bok på 129 sider, der du raskt får innblikk i hva som gjør et team velfungerende. Dette er ikke en tung akademisk bok. Så den passer like godt for deg som er en del av et team, som for en som leder et team. Studenter som ønsker å få en rask innføring i hva som kjennetegner et velfungerende team har nytte av å lese denne. Og ikke minst de boken i utgangspunktet er skrevet for, deltakere på Teamhusets kurs. 

 

Boken tar for seg de fem elementene som er nøkkelen til et produktivt team. Det er psykologisk trygghet, ansvarlighet/ gjensidig avhengighet, struktur og tydelighet, mening og påvirkning. Boken gir deg en liten historie der du møter et lederteam i en barnehage som har noen typiske team utfordringer. Så får du et lite tilbakeblikk på noen kjente team teorier og du presenteres for de fem elementene som fører frem til et velfungerende team. Helt til slutt får du en kort gjennomgang av noen ledelsesteorier som kan fungere i ledelse av team. 

 

Teamets fem suksessfaktorer er skrevet av Olav Kyrre Fjeld. Han har mer enn 20 års erfaring som coach, leder og team trener.

Boken kan du kjøpe for 285,- i nettbutikken her.

"Bra med storytelling"

" dette er en lettlest bok for ledere"

IMG_4275_edited.jpg

Bli det teamet dere fortjener å være!

Ta kontakt for å diskutere deres vei til et "high performing team"

Bygg på med fargetyper i teamet

  • Hvordan kan de fire typene best kommunisere og samhandle i teamet?

  • Hvordan er preferansene til de forskjellige teammedlemmene skrudd sammen?

  • Hvordan påvirker det teamet?

  • Vil de forskjellige typene ha forskjellig adferd og forventninger i de fem teamhus elementene?

Kontoradresse:

People Nordic AS

Brevikveien 41

1555 Son

Norge
Tlf: +47 416 29 920

Organisasjonsnr: 924 315 717 MVA

TeamhusetTM er et registrert varemerke. All rights reserved. © 2020, People Nordic AS,