top of page

Vær enige om hva dere skal utvikle , basert på teamets oppfatning av sine styrker og forbedringsområder!

team.jpg

Teamhuset er en modell som bygger på forskning om hva som gjør et team velfungerende og effektivt. Et kanskje overaskende funn i forskning omkring hva som gjør et team effektivt, er at det er ikke hvem som er med i gruppen som er det avgjørende for effektivitet. Det som betyr noe er hvordan de som er med jobber sammen. 

 

Disse fem områdene jobber vi med i Teamhuset. For best å kunne hjelpe teamet til en mer effektiv hverdag har vi utviklet en online team evaluering med spørsmål linket opp til de fem elementene vi har fortalt om over. Her får teamet status på hvordan gruppen oppfatter seg selv. Hvor gode eller dårlige vi er på de fem områdene. Dette er team-evaluering som gir samme innsikt om gruppen som vi kan tilby enkeltmedlemmene gjennom Fargerike Teamtyper, eller ved bruk av andre preferansebaserte personprofiler. Men nå altså med teamet som utgangspunkt. 

source file 1-01.png
forside teamtempTM_DUMMY TEAM.png
til tilbud2.png

teamtemp rapporten

De områdene medarbeidere i mer enn 180 team i Googles Aristoteles prosjekt rangerte som viktigst i forhold til å kunne jobbe godt sammen var:

 

Psykologisk trygghet: At medlemmene kan snakke åpent og ærlig uten å frykte kommentarer.

Pålitelighet: At medlemmene kan stole på hverandre. Alle tar ansvar og ansvarliggjør hverandre.

Struktur og Tydelighet: Å kjenne teamets mål og sine egne mål, og at beskjeder blir kommuniser tydelig til alle.

Mening: Medlemmene finner en mening med det de gjør i arbeidet. 

Påvirkning: Å kunne påvirke sitt eget og gruppens arbeid og retning. Alle medlemmer lytter og er mentalt til stede når man kommuniserer. Alle skal ha en opplevelse av å ha lik tid på «scenen» når arbeidsdagen er over. 

teamtemp rapporten er teamets tilbakemelding på de fem teamelementene. Basert på teammedlemmenes svar genereres resultatet som viser teamets sterkeste områder og hvilke områder det bør jobbes med. Teammedlemmene ser sine egne svar opp mot teamets samlede tilbakemelding. 

Teamtemp rapporten kan du få på norsk og engelsk.

Det tar 5-7 minutter å svare på teamtemp evaluatoren.

Ta kontakt om du vil høre mer om hvordan teamtemp kan bidra hos ditt team.

Møterom Business

Teamhuset for

TEAM

Team trenger å komme sammen for å jobbe med det som skal til for å bli et sammensveiset effektivt team. Vi gjennomgår teamhus elementene, vi ser på teamets teamtemp profil, identifiserer styrker og evt svakheter. Når vi er ferdige er det teamet som skal ta tak videre.

Profesjonell Ung kvinne

Teamhuset for LEDERE

Det er et lederansvar å legge til rette for at teamet skal jobbe godt sammen og bli effektivt. Vi gjennomgår teamhus elementene for ditt team, og ser hvordan ledelse kan påvirke teamets fem elementer. Vi ser på teamets teamtemp profil, identifiserer styrker og evt svakheter. Vi identifiserer hvor du som leder bør ta tak. Vi avslutter med å lage en actionplan du kan implementere når du er tilbake hos teamet.

Gjennom kartlegging, refleksjon og praktiske øvelser jobber vi sammen med dere som facilitatorer og coacher/ samtalepartnere.  
 

Vi vet hvor viktig det er med et velfungerende team når resultater skal nåes. Om det er et salgsteam, lederteam eller en avdeling som skal prestere. Vi har utviklet teamtemp™ rapporten som gir teamet en umiddelbar tilbakemelding i forhold til de de fem suksessfaktorene: Psykologisk trygghet, Pålitelighet, Struktur, Mening og Påvirkning.
 

Vi hjelper dere å bli mer bevisste hvordan de enkelte teammendlemme er skrudd sammen som persontyper, og hvordan dere bør interagere med hverandre i teamet. Teamets oppfatning av egen effektivitet blir utgangspunktet for teamets videre arbeid.

Les mer om teamets fem suksessfaktorer her.

teamhuset sort-hvitt.png
mockup-of-a-hard-cover-book-leaning-on-a

Boken om teamet

Teamets fem suksessfaktorer er boken for deg som ønsker en lettlest bok på 129 sider, der du raskt får innblikk i hva som gjør et team velfungerende. Dette er ikke en tung akademisk bok. Så den passer like godt for deg som er en del av et team, som for en som leder et team. Studenter som ønsker å få en rask innføring i hva som kjennetegner et velfungerende team har nytte av å lese denne. Og ikke minst de boken i utgangspunktet er skrevet for, deltakere på Teamhusets kurs. 

 

Boken tar for seg de fem elementene som er nøkkelen til et produktivt team. Det er psykologisk trygghet, ansvarlighet/ gjensidig avhengighet, struktur og tydelighet, mening og påvirkning. Boken gir deg en liten historie der du møter et lederteam i en barnehage som har noen typiske team utfordringer. Så får du et lite tilbakeblikk på noen kjente team teorier og du presenteres for de fem elementene som fører frem til et velfungerende team. Helt til slutt får du en kort gjennomgang av noen ledelsesteorier som kan fungere i ledelse av team. 

 

Teamets fem suksessfaktorer er skrevet av Olav Kyrre Fjeld. Han har mer enn 20 års erfaring som coach, leder og team trener.

Boken kan du kjøpe for 179,- i nettbutikken her.

Bli det teamet dere fortjener å være!

45690790_370968646978930_807397641693010
IMG_2903.jpg
til tilbud2.png

Ta kontakt for å diskutere deres vei til et "high performing team"

Bygg på med fargetyper i teamet

teamtypemodel norsk.png
  • Hvordan kan de fire typene best kommunisere og samhandle i teamet?

  • Hvordan er preferansene til de forskjellige teammedlemmene skrudd sammen?

  • Hvordan påvirker det teamet?

  • Vil de forskjellige typene ha forskjellig adferd og forventninger i de fem teamhus elementene?

bottom of page