Om Teamhuset

Teamhuset er et merkenavn under

People Nordic AS. Det er grunnlagt og drives av Olav Kyrre Fjeld. 

Han har en bachelor i økonomi og en mastergrad i kunderelasjonsledelse.

Han er sertifisert coach og har jobbet som prosessveileder for individer og team i mer enn 20 år. 

Han har utviklet teamutviklingsverktøyet teamtemp, og personlighetstesten Fargerike Teamtyper. 

Olav Kyrre er en Pådriver (EST) som trives når han kan knytte faget om mot enkle verktøy som brukes, etter at han er ferdig med jobben. Han trives best sammen med grupper og er i sitt ess når han kan holde engasjerende foredrag.

Kontoradresse:

People Nordic AS

Brevikveien 41

1555 Son

Norge
Tlf: +47 416 29 920

Organisasjonsnr: 924 315 717 MVA

TeamhusetTM er et registrert varemerke. All rights reserved. © 2020, People Nordic AS,