top of page

"Coaching er å utfordre og støtte et individ eller et team til å utvikle sin tenke-, være- og læremåte, samt sine gode følelser, for å nå viktige personlige mål og/eller organisasjonsmessige mål.”  

(Morten Emil Berg, 2006)

Psykoterapi

Enkelt forklart, så kommer coach utrykket fra USA. En coach er en skolebuss som frakter passasjerer fra ett sted til et annet. Trenere på High School og universitet begynte å bruke utrykket for å beskrive hvilken oppgave de hadde. Å utvikle talent fra ett ståsted til et nytt. I prinsippet samme oppgave som skolebussen hadde.

Vi jobber med forskjellige modeller, og velger det verktøyet som er riktig for ditt behov. Under finner du to av modellene vi jobber med.

(T)GROW er en coaching modell som ble utviklet av Sir John Whitmore (1937-2017) i samarbeid med kolleger på 1980-tallet og presentert gjennom hans bok 'Coaching for Performance'.

Det fine med (T)GROW modellen er at den er enkel å forstå og enkel å bruke. T står for "topic". Det er fint at den du skal coache har tenkt igjennom hvilket område man ønsker å bli coachet på. Om det ikke er klart, så er det første punkt på agendaen. Denne modellen er et godt valg når man skal hjelpe coachee (den du coacher) å finne retning og legge en plan for hvordan komme ditt.

bus-png-30679.png

GOAL

Hvor skal du?

REALITY

Hvor er du nå?

OPTIONS

Hva kan du gjøre?

WILL DO

Hva vil du gjøre?

En hver leder bør ha sine coachingferdigheter. (T)GROW-modellen er fantastisk til å lage et stillas for å bygge ansattes vekstpotensial. Strukturen gjør det mulig for coachee (den som blir coachet) å lede samtalen og vil gjøre det mulig for lederen å bedre forstå de ansattes personlige tilknytning til mål.

Om coachee allerede er i fart, og du skal coache basert på det du observerer så er (G)ODAF et godt valg. Modellen bruker vi på "on the job" coaching. Det kan være at du som salgsleder er på sambesøk med en selger eller at du som leder observerer adferd/ hendelser i felles møter etc. 

G = Goal

O = Observation

D = Dialogue
A = Activity 
F = Follow Up

Blank Project (1).png

En coachingkultur gir mulighet for ansatte til å føle seg hørt gjennom forbedrede kommunikasjonsevner. Det utvikler også rapport og kameratskap i en organisasjon. Mennesker som er mer knyttet til et felles mål vil bevege seg mot det målet med bedre resultater.

I Teamhuset kan vi coache deg som leder, og vi kan lage coaching kurs for deres ledere. Skal du bli en god coach, så må du trene, og det bistår vi med.

bottom of page