Creative Arbeids

Persontyper

"I am not what happened to me,
I am what I choose

to become."

- Carl Gustav Jung

Bli bevisst deg selv og dine preferanser.

Bli bedre til å kommunisere med de andre i teamet.

Bli bedre til å samhandle med de andre i teamet.

Få et språk og noen felles knagger å henge kommunikasjonen på.

Inspirert av arbeidet til Carl Gustav Jung og William Moulton Marston har vi utviklet Fargerike Teamtyper. Det betyr at vi anvender et teoretisk rammeverk som er godt utprøvd, og som vi vet fungerer. 

Vi har valgt å bruke Carl G. Jungs typologi der vi ser på tre par med preferanser. Disse preferanse parene er Introversjon -Ekstroversjon, Tanke - Føle og Sansing - Intuisjon. Vi setter sammen to av parene og får fire hovedtyper der hver av disse får to fasetter, som er det siste preferanse paret. 

bilde grafikk skjerm.png

Vi tror på en metodikk der man selv evner å reflektere og stille gode spørsmål omkring seg selv og egen utvikling.

Språket vi bruker er så enkelt at det sitter, etter at vi har reist. Metodikken er utprøvt, testet og brukes av de mest kjente organisasjonene i verden. 

Gjennom mange år er det utviklet verktøy som hjelper medarbeidere forstå seg selv og de andre i teamet eller organisasjonen bedre. Forhold mellom leder og medarbeider har blitt bedre, team har blitt bedre til å jobbe sammen, selgere har fått mer fart på salget og hele organisasjoner har fått et språk som hjelper dem i en hektisk hverdag.

Et sentralt verktøy på veien til å forstå seg selv og andre er Fargerike Teamtyper rapporten. Vi tør påstå at ingen andre preferanseverktøy gir deg en slik inngang til forståelsen av deg.

 

Ønsker du å vite hvordan andre oppfatter deg kan du bruke 360 rapporten (den er inkludert). Dette er et verktøy som kan brukes hele veien rundt som en 360 graders tilbakemelding. 

Fargerike Teamtyper modellen

Rundt på Teamtype modellen finner du åtte forskjellige typer. Det som gjør at du kommer i en av disse åtte typene er et resultat basert på pionerarbeidet til Carl G. Jung om typologier og William Marston Moultons arbeid om typer. Modellen kunne vært gjort mye mer komplisert. Men det tjener ikke hensikten. Vi ønsker å jobbe med verktøy som er enkle å forstå. Da vil du bruke mindre tid på å forstå modellen, og mere tid på å finne gode løsninger for deg. 

Etter å ha svart på noen spørsmål på teamhusets teamtype evaluator produserer vi din personlige rapport. Den kan du få i tre deler:

  • Del 1 er din individuelle respons på deg selv. Denne følger altid med.

  • Del 2 er teamets samlede svar. Denne følger med når det er et team som er samlet.

  • Del 3 er er hvordan dine kolleger oppfatter dine preferanser. Denne følger med om teamet ønsker denne tilbakemeldingen.

Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan jobbe sammen. slik at dere blir mer bevisst hverandres preferanser og typer.

teamtypene.png
Mine preferanser, i farger!
teamtype modellen.png
Min plassering i modellen!
360.png
Hvordan de andre ser meg!

Teamtype rapporten gir deg det du trenger for å bli bedre kjent med deg!

Vi er alle forskjellige, og så har vi noen felles trekk. Det ene er ikke bedre enn den andre.
Beveg pekeren over figurene under for å se om du kjenner deg igjen.

Opplev magien når dere ser hvordan forskjellene gjør dere bedre!

Ta kontakt for å høre hvordan vi kan lage en dag dere garantert vil huske!

Kontoradresse:

People Nordic AS

Brevikveien 41

1555 Son

Norge
Tlf: +47 416 29 920

Organisasjonsnr: 924 315 717 MVA

TeamhusetTM er et registrert varemerke. All rights reserved. © 2020, People Nordic AS,