Kopierer ned

e-læringskurs

Lær om persontyper og deg!

Fargerike Teamtyper er utviklet av Olav Kyrre Fjeld hos Teamhuset. Med mer enn 25 års erfaring i feltet, som leder og coach, sammen med grupper og team har vi lært av hva vi har opplevd. Kanskje det viktigste vi har lært er betydningen av å forstå hvorfor man er som man er, og ikke bare at "sånn er du". 

 

Skal du fungere i et team er kunnskap om seg selv avgjørende for å forstå andre. Når du forstår de andre, og de andre forstår deg, legger dere grunnlaget for god psykologisk trygghet i teamet. Og det kan hjelpe dere på til å bli  et "high performing team".

 

I dette kurset lærer du om hvordan du er skrudd sammen som type. Det er et kurs med en fin blanding av teori og praksis. Du får din personlige Fargerike Teamtype rapport, og du lærer:

 

- Litt om trekk og type forståelse

- Hva som gjør at du er den persontypen du er

- Hvordan kommunisere og samhandle med forskjellige typer

- Hva dine preferanser kan bety for deg som medlem av teamet

 

Mye av læringen er din refleksjon. Vi tror at du sitter på verdifulle resurser som gjør at du selv kan finne ut hvorfor ting er som det er, og blir som det blir. Du vil bruke en del tid på å studere dine svar og hva de betyr for deg, og de jobber sammen med.

 

Dagens næringsliv er opptatt av selvledelse, psykologisk trygghet og Growth Mindset, for å nevne noe. Dette kurset er starten på reisen til en bedre forståelse av seg selv, som kan hjelpe deg til å utvikle et Growth Mindset og legge grunnlaget for psykologisk trygghet.

Du kan lese mer om persontyper og Teamtype rapporten her.

Kontoradresse:

People Nordic AS

Brevikveien 41

1555 Son

Norge
Tlf: +47 416 29 920

Organisasjonsnr: 924 315 717 MVA

TeamhusetTM er et registrert varemerke. All rights reserved. © 2020, People Nordic AS,