Team analyser

En team analyse er en gjennomgang av teamets menneskelige ressurser og hvordan teamet presterer innen fem hodedområder. 

Analyseprosessen starter med en pre- undersøkelse der setter oss inn i hvordan dere jobber. Vi ser på sammensetningen av teamet, er dere et team eller en gruppe, og hvilke normer er gjennomgående. Vi samler inn informasjon gjennom samtaler, og ved bruk av nettbaserte undersøkelser som Fargerike Teamtyper og teamtemp rapporten.

Figur: Analyseprosessen

I diagnoseprosessen trekker vi oss tilbake og tar på oss analysebrillene. Her bruker vi en del tid på å se på, og forstå dataene. Vi gjør våre analyser og lager en rapport vi presenterer for teamet.

Veien videre kan være at vi skal hjelpe dere som team coacher, eller at dere vil finne ut av ting selv. En team analyse er sunt, og vil hjelpe teamet videre på veien.

Kontoradresse:

People Nordic AS

Brevikveien 41

1555 Son

Norge
Tlf: +47 416 29 920

Organisasjonsnr: 924 315 717 MVA

TeamhusetTM er et registrert varemerke. All rights reserved. © 2020, People Nordic AS,