top of page

Foredrag

Om det skal være et seriøst faglig foredrag, eller et foredrag som kun skal skape entusiasme og begeistring, så kan vi sette sammen det dere vil ha!

Kommunikasjon og samhandling

Dette har blitt en klassikker. Her snakker vi om hva som gjør at vi er forskjellige og hvordan vi kan merke det på arbeidsplassen. Vi forklarer de største forskjellene mellom personlighetstypene og hva dere kan gjøre for å komme nærmere hverandre. Er du en Pådriver, en Teamspiller, en Verdidriver eller en Vurderer? Det får du en intro til på dette foredraget med Olav Kyrre.

Tid: fra 45 min til 1:30 minutter

Hvordan være et velfungerende team i koronatiden?

Dette er et høyaktuelt tema. I dette foredraget snakker vi om hva dere kan gjøre for å opprettholde et velfungerende team midt i pandemien. Vi ser på hva dere kan gjøre på disse områdene:

  • Psykologisk trygghet

  • Å være gjensidig avhengig av hverandre / pålitelighet

  • Viktigheten av struktur og tydelighet

  • Å finne mening

  • Påvirkning

Dette er fem områder som kjennetegner "High Performing Teams". Dette er interessant, viktig og engasjerende.

Tid: fra 45 min til 1:30 minutter

bottom of page