top of page
Business%20Team_edited.jpg

Bli det beste teamet, selv med avstand!

Hvordan opprettholde et velfungerende team og bli det Teamhuset dere ønsker!

Det er mange som opplever en utfordrende tid som avstandsmedarbeider. Vi tror at det ikke behøver å være så vanskelig. Mye avhenger av hvordan du bestemmer deg for at det skal være. Som leder skal du opprettholde et velfungerende team, som medarbeider skal du være med på dugnaden og bidra til at teamet fungerer. 

I web-kurset "Hvordan opprettholde et velfungerende team" ser vi blant annet på de fem områdene som ble skåret som viktigst i Googles  Aristoteles prosjekt, der de undersøkte 180 team for å finne ut hva det var de mest velfungerende teamene gjorde. Kurset et del inn i fem deler, med en ekstra Q&A sesjon til slutt. Vinklingen på dette kurset er hvordan få dette til som avstandsmedarbeider/ leder. 

 

Kurset kan gjennomføres bedriftsinternt om ønskelig.

INNHOLD I PROGRAMMET

Modul 1 - 2t: Introduksjon, team historikk

og psykologisk trygghet i teamet

1

2

Modul 2 - 1,5t : Å være gjensidig avhengig av hverandre

for måloppnåelse og pålitelighet

Modul 3 - 1,5t: Hvordan opprettholde og bruke

struktur og tydelighet som en viktig ramme

3

4

Modul 4 - 1,5t: Har du en mening med det du gjør? Hvorfor gjør du det du gjør, der du gjør det? Hvordan bruke din mening med å gå på jobb "hjemme" som en motivasjonsfaktor

Modul 5 - 2t: Hvordan du kan påvirke retning og innhold i teamarbeidet

gjennom Teams/ Zoom? Avslutning av kurset.

5

EKSTRA Q&A SESJON. Vi har en egen sesjon mellom hver modul der du kan stille alle de spørsmålene du vil. Helt gratis for deg som er med på web-kurset "Hvordan opprettholde et velfungerende team".

Pris for de første 10 som melder seg på er 5 900,- inkl mva. 

Du kan betale hele beløpet ved påmelding, eller 2 950,- x 2 mnd.

Alle kursene går på tirsdager med start klokken 13:00. Det er to uker mellom hver modul.

 

Neste oppstart: Onsdag  17 mars kl 13:00

Alle modulene inkl. Q&A blir tatt opp og vil være tilgjengelig på vår læringsportal.

bottom of page