top of page

Disse fire typene vil du ha i teamet ditt!

Man kan aldri gi en beskrivelse av en type, uansett hvor fullstendig, som vil gjelde for mer enn ett individ, til tross for at det på noen måter er karakteristisk for tusenvis av andre. Konformitet er den ene siden av et menneske, ulikhet er den andre. Klassifisering forklarer ikke den enkelte psyke. Likevel åpner en forståelse av psykologiske typer veien for en bedre forståelse av menneskets psykologi generelt.
Carl G. Jung 1921


Det jeg vil gjøre deg oppmerksom på nå, er hvilke fantastiske typer som bidrar til effektivitet, trygghet, samhandling og orden i teamet ditt. Fire typer som alle er klare til å levere resultater, på sine særegne måter. Om du skulle lure på hvor disse typene kommer fra så kan jeg fortelle at de teoretisk sett har sin opprinnelse fra Sveits, men er født i Norge.Hils på Pådriveren (ET)

Jeg er en fremoverlent type som liker åpen, ærlig og direkte kommunikasjon. Når jeg har bestemt meg for noe er det viktig for meg å få det til. Jeg liker å ha kontroll og jeg vil gjerne styre litt. Pådriveren er god til å sette fart.


Det kan gå litt fort rundt oppe i toppen, derfor hender det at jeg snakker før jeg har tenkt meg om. Jeg ser på meg selv som en effektiv type. Jeg er utålmodig og vil se resultater av det jeg gjør. Jeg kan nok være en en autoritær person som er bestemt når jeg vil noe. Ambisiøs, utholdende og til tider fremstår jeg som ganske så selvsikker. En selvsikkerhet som kommer teamet til gode når omgivelsene blir urolige.


Jeg er en pådrivertype som motiveres av å sette meg mål som kan være hårete. Jeg liker når andre leverer etter planen og at andre holder tiden. Blir det for mye viss vass og utenomsnakk detter jeg fort av lasset. Vi har jo ikke tid til det om vi skal må målene våre. Jeg kan nok være en som er litt møtedreper når andre har en annen agenda en meg. Det er tross alt det jeg har på min plan som er viktigst, for meg!


Jeg liker å jobbe sammen med andre slik at jeg når mine mål. Jeg har godt humør når ting går som det skal. Teamet jeg er en del av vet hvor de har meg.

En type med trekk alle team har nytte av.


Er du en Pådriver? Og hvordan vil de du jobber med merke det?Hils på Teamspilleren (EF)

Jeg er en engasjert, optimistisk og sosial person som er kjent for å skape god stemning i teamet mitt. Jeg har snakketøyet i orden, så her kan det gå unna. Mitt engasjement og innlevelse gjør at jeg er god på å få med andre på mine ideer.


Jeg er munter og livlig. Så det kommer fort noen mer eller mindre morsomme uttalelser fra meg. Jeg kan være ganske så impulsiv. Til glede og sikkert irritasjon for noen. Noen opplever meg som en med armer og ben i alle retninger. Selv opplever jeg å ha kontroll på både armer og ben.


Mitt ubekymrede vesen finner raskt løsninger på ting som ikke fungerer. En god brainstorming med de andre i teamet er helt på sin plass.


Jeg liker å være inkludert i alt som skjer, så ikke glem meg når det er noe på gang.

Det er viktig for meg å være en del av noe. Så teamet er viktig. Jeg har en «alle skal med» holdning. Så det blir fort meg som tar initiativet til at det er teamet som skal nå mål sammen.


En type med trekk alle team har nytte av.

Er du en Teamspiller? Og hvordan vil de du jobber med merke det?Hils på Verdidriveren (IF)

Jeg er limet i teamet. Å være limet i teamet betyr at jeg holder flokken samlet og passer på at vi er samlet selv når vi er uenige. Jeg viser omsorg, jeg lytter og jeg er et stille arbeidsjern i teamet. Når noen trenger hjelp er jeg på plass. Jeg er en lojal person ovenfor mitt team og bøyer meg gjerne for de beslutninger som tas. Jeg er mentalt med og tilstede i dialogen. Jeg er en hyggelig og imøtekommende person som er hensynsfull ovenfor andre.


Til frustrasjon for noen, så er jeg en person som tolererer å vente over lengre tid uten at jeg mister besinnelsen. Tålmodighet er en dyd. Hvorfor stresse når vi vet vi får det til innenfor fristen?


Det er viktig for meg å stille opp for andre når de trenger hjelp, det å være der for andre gir meg mening. Jeg har ikke behov for å være midtpunktet når det skjer noe, og trives best når det er litt færre folk rundt.


Jeg er god på å pleie relasjonene til de jeg har tettest på meg. De jeg virkelig bryr meg om tar jeg godt vare på. I en hektisk hverdag når beslutninger skal tas i full fart, stopper jeg opp og veier mye av det som skjer opp mot mine verdier. Jeg går ikke på akkord med verdiene mine.


En type med trekk alle team har nytte av.

Er du en Verdidriver? Og hvordan vil de du jobber med merke det?Hils på Vurdereren (IT)

Jeg er teamets systematiske alibi. Jeg liker å følge et system og er en ryddig og organisert type. Jeg trives når jeg kan stupe ned i grundige analyser og kose meg med å planlegge hvordan angripe utfordringen.


Jeg er forsiktig som type og tenker igjennom hva jeg gjør for å unngå å gjøre noe galt, og for å unngå problemer. Pliktoppfyllende som jeg er, gjør jeg det jeg sier jeg skal gjøre.

Som en behersket type viser jeg ikke mye følelser. Jeg er dempet og kontrollert. Det at jeg er en fornuftig type gjør at jeg kan trekke konklusjoner fra antagelser eller premisser.


Mange liker å bruke meg som en kvalitet sikrer. Jeg er ikke glad i å sende fra meg noe som ikke holder en høy kvalitet. Det er bedre å bruke litt lengre tid på en oppgave enn å sende av gårde noe som ikke holder den standarden jeg mener er riktig. Jeg liker å kunne tenke igjennom ting før jeg svarer. Vil gi et godt svar.


Det er viktig for meg å kunne vurdere det som skjer og det jeg skal gjøre. Derfor er jeg god å ha når noe skal vurderes.


En type med trekk alle team har nytte av.

Er du en Vurderer? Og hvordan vil de du jobber med merke det? 

Er du en Pådriver, Teamspiller, Verdidriver eller en Vurderer? Som du sikker har forstått så er du en salig blanding. Men du tenderer mest sannsynlig til å bruke noen av typene litt mer enn de andre. Ta å ranger hvordan du selv opplever deg, og tenk igjennom hvordan de andre du jobber sammen med oppfatter deg.


Jeg trodde i mange år at de beste teamene var de som hadde forskjellige typer med tydelige forskjeller. Team som er satt sammen på den måten kan selvfølgelig være topp. Men når resultatene fra Aristoteles prosjektet hos Google ble publisert ble jeg overrasket (om du ikke kjenner Aristoteles prosjektet så beskriver jeg det i korte trekk i en annen artikkel). Der kom det frem at hos Google var det ikke hvem som var på teamet som utgjorde en forskjell. Det overrasket forskerne. Det overrasket meg også. Det som betyr noe er hvordan de som er der løser samarbeidskoden .


De fire typene jeg har beskrevet, på en enkel måte, vil alle bidra og samarbeide til teamets felles beste. Gjennom å snakke sammen om hvordan de foretrekker at kommunikasjon med dem skal være, og å skape en felles enighet i teamet om hvordan de skal kommunisere sammen, er dette en gjeng med typer som kan få til det meste sammen.


59 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page