top of page

Teamhusbutikken

Skissert opplegg/agenda

  • Introduksjon og velkommen
  • Det teoretiske fundamentet og hva det betyr for "meg"
  • Vi introduserer typene – styrker og utfordringer
  • Hvordan kommunisere / ikke kommunisere med de forskjellige typene
  • Vi ser på resultatene i rapporten
  • Hva betyr dette for meg ift teamarbeid
  • Meg og mine preferanser som medlem av teamet – hvordan ser jeg meg selv?
  • Avslutning og hvordan bruke rapporten på egenhånd

 

Dagen blir en kombinasjon av egen refleksjon, praktiske øvelser og litt meg. Dette er en artig måte å lære om seg selv, og andre. Dag en gir en viktig input til, dag to.

 

Hva skal være oppnådd når vi er ferdige med dagene?

 

Når dagen er over vil alle ha fått en bevisstgjøring rundt hvordan de er som persontype og hvordan dette påvirker deres deltakelse i teamet. De vil sitte igjen med tips til hvordan best kommunisere og ikke kommunisere med andre typer. Så vil de sitte igjen med en verdifull tanke om at ingen er like, og at alle er like verdifulle, uansett typesammensetning.

Typer i teamet

kr 15 250,00Pris
    bottom of page