Positiv og inspirerende metodikk 

med bruk av enkle og tydelige verktøy gir vedvarende endring.

Vi tror det game ordtaket "keep it simple stupid" har en misjon. De aller fleste ønsker utvikling, men har ikke tid til å sette seg inn i kompliserte modeller. Derfor benytter vi enkle og teoretisk godt fundamenterte verktøy når vi hjelper deg  og dine kolleger på veien til å bli et "high performing team".

Skjermbilde 2020-06-15 kl. 17.21.01.png
teamtypemodel norsk.png

I mer enn 20 år har vi jobbet med verktøy som skal hjelpe oss å forstå forskjellige personlighets typer. Fargerike Teamtyper er inspirert av pionerarbeidet til Carl G. Jung og type arbeidet til William Moulton Marston. Systemet gir deg en treffsikker tilbakemelding på dine preferanser. Dette vil hjelpe deg å forstå deg selv og andre i teamet bedre. 

En bonus er at dere får konkrete tips til hvordan det er lurt å kommunisere med de forskjellige typene. Har du tenkt på hvordan du bør stille spørsmål til en med sterk preferanse for sansing?

Les mer om persontypene her.

Gjennom kartlegging, refleksjon og praktiske øvelser jobber vi sammen med dere som facilitatorer og coacher/ samtalepartnere.  
 

Vi vet hvor viktig det er med et velfungerende team når resultater skal nåes. Om det er et salgsteam, lederteam eller en avdeling som skal prestere. Vi har utviklet teamtemp™ rapporten som gir teamet en umiddelbar tilbakemelding i forhold til de de fem suksessfaktorene: Psykologisk trygghet, Pålitelighet, Struktur, Mening og Påvirkning.
 

Vi hjelper dere å bli mer bevisste hvordan de enkelte teammendlemme er skrudd sammen som persontyper, og hvordan dere bør interagere med hverandre i teamet. Teamets oppfatning av egen effektivitet blir utgangspunktet for teamets videre arbeid.

Les mer om teamets fem suksessfaktorer her.

teamhuset sort-hvitt.png

Boken om teamet

Teamets fem suksessfaktorer er boken for deg som ønsker en lettlest bok på 129 sider, der du raskt får innblikk i hva som gjør et team velfungerende. Dette er ikke en tung akademisk bok. Så den passer like godt for deg som er en del av et team, som for en som leder et team. Studenter som ønsker å få en rask innføring i hva som kjennetegner et velfungerende team har nytte av å lese denne. Og ikke minst de boken i utgangspunktet er skrevet for, deltakere på Teamhusets kurs. 

 

Boken tar for seg de fem elementene som er nøkkelen til et produktivt team. Det er psykologisk trygghet, ansvarlighet/ gjensidig avhengighet, struktur og tydelighet, mening og påvirkning. Boken gir deg en liten historie der du møter et lederteam i en barnehage som har noen typiske team utfordringer. Så får du et lite tilbakeblikk på noen kjente team teorier og du presenteres for de fem elementene som fører frem til et velfungerende team. Helt til slutt får du en kort gjennomgang av noen ledelsesteorier som kan fungere i ledelse av team. 

 

Teamets fem suksessfaktorer er skrevet av Olav Kyrre Fjeld. Han har mer enn 20 års erfaring som coach, leder og team trener.

Boken kan du kjøpe for 285,- i nettbutikken her.

"Bra med storytelling"

" dette er en lettlest bok for ledere"

IMG_4275_edited.jpg

Kontoradresse:

People Nordic AS

Brevikveien 41

1555 Son

Norge
Tlf: +47 416 29 920

Organisasjonsnr: 924 315 717 MVA

TeamhusetTM er et registrert varemerke. All rights reserved. © 2020, People Nordic AS,