Det er TEAMET og persontypene som jobber der, vi jobber med.

 Vi i Teamhuset  jobbet med team og individene der. Vi brenner for å hjelpe grupper og team prestere så godt som mulig. Vi er selvstendige konsulenter som jobber sammen for best mulig resultat.

Teammedlemmer ønsker å være i et team med en høy grad av psykologisk trygghet. De ønsker ansvarlighet, struktur og tydelighet og de ønsker å ha påvirkning i teamet. En sukssfaktor i et team er at teammedlemmene finner en mening i arbeidet de gjør.

Et team er en levende organisme. Denne organismen trenger å forstå de individuelle elementene, og hva det er som gjør at organismen virker. Vi lærer teammedlemmene om egen personlighetstype, i farger og ved typenavn.

Dette hjelper vi deg og ditt team med å forstå og gjøre. Hvem er vi, hva er det som gjør at vi fungerer sammen og hvilken adferd har vi når vi fungerer bra?

Reisen starter her

Graphic Designer Arbeids

Les mer og meld deg på

e-læringskurset

Fargerike Teamtyper.

to forretningsmenn

En samtalepartner som kan stille deg spørsmålene du ikke stiller deg selv!

Brainstorm

Lær mer om våre kurs og forbered deg til vi kan være sammen igjen!

Analyse av dataene

Vi ser på teamet ditt og hjelper dere til enda bedre resultater!

Jobbe hjemmefra

To modulbaserte kurs.

Ett for team, og ett for deg.

IMG_2883.jpg

Noen ganger skal dere la dere inspirere av andre!

Vi tror det gamle ordtaket "keep it simple stupid" har en misjon. De aller fleste ønsker utvikling, men har ikke tid til å sette seg inn i kompliserte modeller. Derfor benytter vi enkle og teoretisk godt fundamenterte verktøy når vi hjelper deg  og dine kolleger på veien til å bli et "high performing team".

Vi må skape rom for 

forståelse og endring

For at endring skal skje, må det skje læring. Teamet lærer noe nytt når teammedlemmene endrer sine teorier og begreper om hvordan ting henger sammen, ser hva som fører til hva, og tilpasser sin atferd til dette.
 

Teamet sitter på resursene, vi må bare hente dem frem.

Skjermbilde 2020-06-15 kl. 17.21.01.png
teamtypemodel norsk.png

I mer enn 20 år har vi jobbet med verktøy som skal hjelpe oss å forstå forskjellige personlighets typer. Fargerike Teamtyper er inspirert av pionerarbeidet til Carl G. Jung og type arbeidet til William Moulton Marston. Systemet gir deg en treffsikker tilbakemelding på dine preferanser. Dette vil hjelpe deg å forstå deg selv og andre i teamet bedre. 

Verdien for ditt team er at dere får konkrete tips til hvordan det er lurt å kommunisere med de forskjellige typene. Har du tenkt på hvordan du bør stille spørsmål til en med sterk preferanse for sansing?

Les mer om persontypene her.

Supert at du inkluderer oss

så mye i undervisningen din!

Student på Emergence School of Leadership